Kategorie


aktualności

10.06.2015 Maszyny na sprzedaż

„STP ELBUD” sp. z o.o. informuje o wystawieniu na sprzedaż starych maszyn z parku maszynowego.

Czytaj więcej »

04.05.2015 Zrobotyzowane Stanowisko Spawalnicze

„STP ELBUD” sp. z o.o. informuje o wystawieniu na sprzedaż zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.

Czytaj więcej »

27.03.2015 Wesołch Świąt Wielkej Nocy

„STP ELBUD” sp. z o.o. pragnie złożyć wszystkim Klientom, Partnerom biznesowym oraz Współpracownikom najcieplejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 

Czytaj więcej »

---- certyfikaty ----

 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty

REALIZACJE

polska
POLSKA
Rok 2014
 • 12 200 ton konstrukcji stalowych dla energetyki
 • 530 ton konstrukcji wież/masztów
 • 1 000 ton ocynkowanych konstrukcji dla drogownictwa
 • 400 ton pozostałych konstrukcji stalowych
norwegia
NORWEGIA
Rok 2014
 • 415 ton konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych
litwa
LITWA
Rok: 2014
 • 101 ton konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych.
łotwa
ŁOTWA
Rok: 2014
 • 32 tony konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych.
irak
IRAK
Lata: 1971 - 1984
 • konstrukcje stalowe dla rozdzielni 132, 33, 6.6 kV: Baghdad, Waziriy,
  Al-Mishraq, razem 700 ton

Ocynkownia STP ELBUD w Bukownie

  | Ocynkownia |


Nasza ocynkownia ogniowa znajduje się w Bukownie, w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.

 

Została zarejestrowana 21.12.1998 roku, natomiast  uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności produkcyjnej nastąpiło dnia 20.06.2000 roku. Ocynkownia „STP ELBUD” w Bukownie jest jedną z najnowocześniejszych cynkowni w kraju.

 

Wanna w Ocynkowni Bukowno umożliwia cynkowanie konstrukcji
o max gabarytach: 6500 [mm] x 1300 [mm] x 1800 [mm].

 

wannacynk
Przy niektórych konstrukcjach (np. rury), po wcześniejszym uzgodnieniu z Ocynkownią, możliwe jest cynkowanie elementu maksymalnie do 7000 [mm] długości.


Maksymalna masa pojedynczego elementu nie może być większa niż
2 tony.


ocynkownia
Podstawowym warunkiem rozładowania konstrukcji przeznaczonej do cynkowania jest dostarczenie jej w pakietach (kontenerach, pojemnikach, skrzyniach, pudłach itp.) przystosowanych do rozładunku urządzeniami dźwigowymi o łącznej masie pakietu nie przekraczających 2,5 tony brutto.

 kraty

 

Wszystkie informacje dotyczące cynkowania wyrobów w Ocynkowni Bukowno można znaleźć w dokumencie:

 

pdf icon small

Ogólne Warunki Techniczne Wykonania Konstrukcji Stalowych przez „STP ELBUD” sp. z o.o.

 

Gatunek Stali oraz Asortyment:

Podstawowy asortyment nie wymagający wcześniejszych ustaleń to stal kątowa, profile i rury proste o minimalnej średnicy Ø 44,5 [mm]
i grubości ścianki 1,5 mm i długości maksymalnej 7 m.

 

Konstrukcje z wnękami, elementami skrzynkowym, żebrami wzmacniającymi wymagają wcześniejszej konsultacji z Ocynkownią (patrz: Otwory technologiczne). Cynkowana stal powinna odpowiadać właściwością stali typu S235  (dawne oznaczenie St3S) oraz stali S355 (dawne oznaczenie 18G2A). W przypadku stosowania innej stali należy wcześniej o tym powiadomić Ocynkownię.

 

Otwory Technologiczne:
W przypadku cynkowania kształtowników, profili zamkniętych, rur prostych itp. asortymentu wymagane jest wykonanie otworów technologicznych służących do podwieszania cynkowanego wsadu. Dla elementów o długości do 2,5 m wymagany jest pojedynczy otwór
o średnicy Ø 5 - 8 na końcu elementu. Przy dłuższych elementach wymagane są dwa otwory wykonane na końcach.

 

Nawiercanie otworów technologicznych może być zlecone Ocynkowni.

 

Jeśli wykonanie otworów jest niepożądane przez zleceniodawcę, sposób cynkowania należy wcześniej uzgodnić z Ocynkownią.

W przypadku konstrukcji stalowych o przestrzeniach zamkniętych wymaga się bezwzględnie wykonania otworów odpowietrzających. Ich brak może doprowadzić do wybuchu i zniszczenia elementu. Konstrukcje powinny ponadto posiadać otwory umożliwiające ściekanie płynnego cynku.

 

Jakość powierzchni cynkowanego materiału:

Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni cynkowanego materiału
w postaci resztek farby, zatłuszczeń, zawalcowanego smaru, które są nieusuwalne całkowicie w procesie trawienia, muszą być usunięte przez zleceniodawcę. Ze spawów muszą być usunięte zgorzeliny spawalnicze i środki pomocnicze stosowane przy spawaniu.

Grubość powłoki cynkowej:

Grubość powłoki cynkowej jest zależna od grubości cynkowanej stali, czasu przebywania wsadu w kąpieli cynkowej, zawartości krzemu
i fosforu w cynkowanym materiale. Norma PN EN ISO 1461 określa średnie-minimalne grubości następująco:

 

stal o gr. 1 - 3 mm - 55 µm
stal o gr. 3 - 6 mm - 70 µm
stal o gr. pow. 6 mm - 85 µm

 

W przypadku wymagania innych grubości powierzchni cynku należy wcześniej powiadomić o tym Ocynkownię

 

Okres trwałości powłoki cynkowej

Trwałość powłoki cynkowej jest bezpośrednio zależna od kilku czynników, m.in. grubości powłoki cynku, erozji mechanicznej, kwasowości opadów deszczowych i agresywności środowiska w którym przebywa ocynkowany wyrób. W atmosferze zanieczyszczonej
o charakterze przemysłowym ubytek cynku może wynosić nawet 10 µm rocznie. W normalnych warunkach miejskich ubytek ten wynosi około 3 µm, w atmosferze nieskażonej natomiast ok. 2 µm.