Kategorie


aktualności

14.04.2017 Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

„STP ELBUD” pragnie złożyć wszystkim Klientom, Partnerom biznesowym oraz Współpracownikom najcieplejsze życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie. 

Czytaj więcej »

22.02.2017 Zrobotyzowane Stanowisko Spawalnicze

Pragniemy poinformować, że STP ELBUD wystawia na sprzedaż zrobotyzowane stanowisko spawalnicze ROMAT ze sterownikiem ROTROL II

Czytaj więcej »

19.12.2016 Wesołych Świąt

Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej »

---- certyfikaty ----

 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty
 • certyfikaty

REALIZACJE

polska
POLSKA
Rok 2016
 • 9 100 ton konstrukcji stalowych dla energetyki
 • 1 190 ton konstrukcji wież/masztów
 • 1 100 ton ocynkowanych konstrukcji dla drogownictwa
 • 640 ton pozostałych konstrukcji stalowych
słowacja
SŁOWACJA
Rok: 2016
 • 47 ton konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych.
norwegia
NORWEGIA
Rok 2015
 • 170 ton konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych
szwecja
SZWECJA
Rok: 2015
 • 66 ton konstrukcji stalowych dla linii
  energetycznych.
irak
IRAK
Lata: 1971 - 1984
 • konstrukcje stalowe dla rozdzielni 132, 33, 6.6 kV: Baghdad, Waziriy,
  Al-Mishraq, razem 700 ton

Ocynkownia STP ELBUD w Bukownie


Ocynkownia ogniowa STP ELBUD znajduje się przy ulicy Kolejowej,
w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. 
w Bukownie.

 

 

Została zarejestrowana 21.12.1998 roku, natomiast uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności produkcyjnej nastąpiło dnia 20.06.2000 roku. Ocynkownia „STP ELBUD” w Bukownie jest jedną
z najnowocześniejszych cynkowni w kraju.

 

Wymiary wanny w Ocynkowni Bukowno: 7500 x 1500 x 2800 mm.

 

wannacynk

Maksymalna masa pojedynczego elementu nie może być większa niż
2 tony.


ocynkownia
Podstawowym warunkiem rozładowania konstrukcji przeznaczonej do cynkowania jest dostarczenie jej w pakietach (kontenerach, pojemnikach, skrzyniach, pudłach itp.) przystosowanych do rozładunku urządzeniami dźwigowymi o łącznej masie pakietu nie przekraczających 2,5 tony brutto.

 kraty

 

Wszystkie informacje dotyczące cynkowania wyrobów w Ocynkowni Bukowno można znaleźć w dokumencie:

 

pdf icon small

Ogólne Warunki Techniczne Wykonania Konstrukcji Stalowych przez „STP ELBUD” sp. z o.o.

 

Gatunek Stali oraz Asortyment:

Podstawowy asortyment nie wymagający wcześniejszych ustaleń to stal kątowa, profile i rury proste o minimalnej średnicy Ø 44,5 [mm]
i grubości ścianki 1,5 mm i długości maksymalnej 7 m.

 

Konstrukcje z wnękami, elementami skrzynkowym, żebrami wzmacniającymi wymagają wcześniejszej konsultacji z Ocynkownią (patrz: Otwory technologiczne). Cynkowana stal powinna odpowiadać właściwością stali typu S235  (dawne oznaczenie St3S) oraz stali S355 (dawne oznaczenie 18G2A). W przypadku stosowania innej stali należy wcześniej o tym powiadomić Ocynkownię.

 

Otwory Technologiczne:
W przypadku cynkowania kształtowników, profili zamkniętych, rur prostych itp. asortymentu wymagane jest wykonanie otworów technologicznych służących do podwieszania cynkowanego wsadu. Dla elementów o długości do 2,5 m wymagany jest pojedynczy otwór
o średnicy Ø 5 - 8 na końcu elementu. Przy dłuższych elementach wymagane są dwa otwory wykonane na końcach.

 

Nawiercanie otworów technologicznych może być zlecone Ocynkowni.

 

Jeśli wykonanie otworów jest niepożądane przez zleceniodawcę, sposób cynkowania należy wcześniej uzgodnić z Ocynkownią.

W przypadku konstrukcji stalowych o przestrzeniach zamkniętych wymaga się bezwzględnie wykonania otworów odpowietrzających. Ich brak może doprowadzić do wybuchu i zniszczenia elementu. Konstrukcje powinny ponadto posiadać otwory umożliwiające ściekanie płynnego cynku.

 

Jakość powierzchni cynkowanego materiału:

Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni cynkowanego materiału
w postaci resztek farby, zatłuszczeń, zawalcowanego smaru, które są nieusuwalne całkowicie w procesie trawienia, muszą być usunięte przez zleceniodawcę. Ze spawów muszą być usunięte zgorzeliny spawalnicze i środki pomocnicze stosowane przy spawaniu.

Grubość powłoki cynkowej:

Grubość powłoki cynkowej jest zależna od grubości cynkowanej stali, czasu przebywania wsadu w kąpieli cynkowej, zawartości krzemu
i fosforu w cynkowanym materiale. Norma PN EN ISO 1461 określa średnie-minimalne grubości następująco:

 

stal o gr. 1 - 3 mm - 55 µm
stal o gr. 3 - 6 mm - 70 µm
stal o gr. pow. 6 mm - 85 µm

 

W przypadku wymagania innych grubości powierzchni cynku należy wcześniej powiadomić o tym Ocynkownię

 

Okres trwałości powłoki cynkowej

Trwałość powłoki cynkowej jest bezpośrednio zależna od kilku czynników, m.in. grubości powłoki cynku, erozji mechanicznej, kwasowości opadów deszczowych i agresywności środowiska w którym przebywa ocynkowany wyrób. W atmosferze zanieczyszczonej o charakterze przemysłowym ubytek cynku może wynosić nawet 10 µm rocznie. W normalnych warunkach miejskich ubytek ten wynosi około 3 µm, w atmosferze nieskażonej natomiast ok. 2 µm.

 

 


zincmeasure

CYNKOWANIE OGNIOWE polega na zanurzeniu przygotowanego 

w odpowiedni sposób elementu stalowego w ciekłym cynku, przez co na całej powierzchni stali wytwarza się powłoka cynkowa. Jednak przed właściwym procesem cynkowania elementy stalowe muszą być odpowiednio przygotowane przez obróbkę chemiczną, która ma celu usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń i rdzy.

 
Cynkowanie odbywa się zwykle w temperaturze 440 – 450ºC. W tej temperaturze następuje szybka reakcja żelaza i cynku, w wyniku której powstają warstwy stopowe, które decydują o bardzo dobrej przyczepności do podłoża stalowego. 

Powłoka cynku składa się z kilku warstw. Pierwsza z nich, zwana warstwą Gamma, jest bardzo cienka, jej grubość wynosi około 3 - 4 mikrometrów. Jest to związek bardzo twardy, zawierający 21 – 28 % żelaza. Na niej spoczywa warstwa Delta, w której jest 7 – 11,5 % Fe. Jest ona mniej plastyczna od poprzedniej. Kolejna, warstwa Zeta zawiera około 6 % Fe. Przy wyciąganiu elementu z kąpieli powstałe warstwy międzymetaliczne pokrywane są cynkiem, bądź stopem cynku, odpowiednio do zastosowanego składu kąpieli.

Poszczególne warstwy charakteryzują się różnymi własnościami mechanicznymi, co ma zasadniczy wpływ na własności całej powłoki. Cynk jest metalem miękkim i w wyniku uderzenia absorbuje jego energię. Silniejsze uderzenia również mogą nie mieć wpływu na stal, ponieważ warstwy stopowe są twardsze (nawet kilkakrotnie) od samej stali. W przypadku uderzeń powodujących odpadnięcie znacznej części powłoki nadal jest zachowana ochrona elektrochemicznaponieważ nadal pozostaje dolna część warstwy Gamma w postaci „wymieszanych” atomów cynku i żelaza.